• Tüm gemilerimizde uyuşturucu kullanımı, bulundurulması, dağıtımı ve satışı kesinlikle yasaklanmıştır. 
  • Tüm gemilerimizde alkol bulundurulması ve kullanilmasi yasaklanmıştır. 
  • Şirketimiz gemilerimizde sıfır alkol politikası uygulanmaktadır.
  • Gemide bulunan pilot, ziyaretçi ve anlaşmalı diğer personel yürürlükteki alkol ve uyuşturucu ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar derhal gemiden uzaklaştırılır ve bir daha gemiye alınmazlar.
  • Gemi personeli gerek seyirde ve gerekse limanda gemi kaptanı veya kaptan tarafından görevlendirilen bir zabit tarafından habersiz olarak alkol kontroluna tabi tutulur ve kontrol kayıtları ayrı bir dosyada muhafaza edilir.
  • Gemi personelinin habersiz alkol ve uyuşturucu kontrolleri için bu konuda hizmet veren uluslararası kurum ve kuruluşlar ile anlaşmalar yapılmıştır. Anlaşmalar gereğince gemi personeli habersiz kontrole tabi tutulur ve kontrol sonuçları ilgili dosyada muhafaza edilir.
  • Şirket alkol ve uyuşturucu politikasına aykırı hareket ve davranışlar şirket disiplinini bozmaya yönelik eylemler olarak değerlendirilir ve iş akdinin fesih nedeni olarak sayılır.