Amacımıza ulaşabilmek için oluşturduğumuz şirket politikamız ;
  • Tanımlanmış tüm risklere karşı proaktif emniyet tedbirleri alınacaktır.
  • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulacaktır.
  • Emniyet ve yönetim becerilerinin devamlı olarak geliştirilmesi
  • sağlanacaktır.
  • Eğitim, talim ve aşinalık prosedürleri ile çek listler oluşturularak kontrolün en üst düzeyde tutulması sağlanacaktır.
  • Şirket gemilerinin bakım – tutum standartları en üst düzeyde tutulacaktır.
  • Çevresel Koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası kural ve düzenlemelere yönelik tüm tedbirler alınacak ve uygulaması sağlanacaktır.
  • Karada ve gemilerimizde uygun yeterlilik, vasıf ve kalitede eleman istihdam edilecektir.