• Teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulamalarını yapabilecek, gerektiğinde insiyatif kullanabilecek ve sorumluluk şuuru taşıyan personel yetiştirmeye yönelik faaliyetler planlanacak ve uygulamaya konacaktır.
  • Şirket bünyesinde çalışan personelin eğitim standartını, uluslararası regülasyonlar ve kurallarda belirtilen yeterlilik seviyesine çıkaracak kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler alınacaktır.
  • Ticari faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, konularında uzman ve deneyimli personel istihdam edilecek ve kalıcılığını sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır.
  • Personel temininde daha önce şirket bünyesinde çalışmış, başarılı ve tecrübeli personele öncelik verilecektir.
  • Şirketimizde "Grup Çalışması" konsepti tesis ve idame edilecektir.