• Gemide can ve mal emniyeti 1. önceliğe haizdir.
  • Gerek ulusal ve gerekse uluslararası kurallar ve regülasyonlar ile belirlenen emniyet kurallarına kesinlikle riayet edilecektir. 
  • Gemideki tüm faaliyetlerde emniyet unsuru öncelikle ele alınacak ve bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecektir.
  • Gemi emniyetini, can ve mal emniyetini ve çevre emniyetini zaafiyete düşürecek hiçbir harekete müsaade edilmeyecektir.
  • Gemi emniyeti ile ilgili ekipmanların tam ve eksiksiz olması, kontrollerinin zamanında yapılması sağlanacaktır.
  • Eğitim faaliyetlerinde öncelik emniyet ile ilgili konulara verilecektir.
  • Emniyet ile ilgili role talimlerine tüm personelin fiilen iştiraki sağlanacaktır.
  • Gemide müsaade edilen mahaller dışında kesinlikle sigara içilmeyecektir.
  • Yangınla mücadele ekipmanlarının, seyyar ve sabit yangın söndürme sistemlerinin her an kullanıma hazır durumda bulundurulması sağlanacaktır.
  • Limanlarda geminin fiziki emniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.
  • Gemi emniyetini ciddi şekilde riske edici faaliyetler iş akdinin fesih nedeni olarak değerlendirilecektir.