• Çevre koruma etkisini maksimuma çıkaracak, kirletme etkisini ise minimuma indirecek tedbirler alınacak, kontrol ve teşvik edilecektir.
  • Kara, deniz ve hava ile ilgili çevresel korumayı sağlayacak tüm ulusal
  • ve uluslararası yasal kural ve düzenlemelere uyulacaktır.
  • Tüm şirket ve gemi çalışanlarının çevresel korumayı sağlamaya
  • yönelik görev ve sorumluluklarının yürürlükteki prosedürler çerçevesinde tespiti ve etkin olarak uygulanması sağlanacaktır.
  • Gerek şirket ve gerekse gemi personelinin özellikle acil durumları
  • kapsayan çevre koruması ile ilgili bilgi ve becerilerinin, yöresel ve uluslararası kaidelerin gereklerine uyacak şekilde eksiksiz ve mükemmel olarak geliştirilmesi temin edilecektir.
  • Çevre koruma ile ilgili eğitim ve ekipmanların standartları en üst düzeyde tutulacak ve idame edilecektir.